کرمان

رهاسازی 496 دستگاه خودوری گرفتار در سیل توسط هلال احمر کرمان

رهاسازی 496 دستگاه خودوری گرفتار در سیل توسط هلال احمر کرمان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به 9 روز عملیات امدادرسانی در مناطق متاثر از پدیده مانسون در نقاط مختلف استان گفت: در این عملیات های امدادونجات 496 دستگاه خودروی گرفتار در سیل توسط نیروهای هلال احمر رهاسازی شده است.