کرمان

یکشنبه 09 آذر 1399
از ضدعفونی مدارس تا توزیع غذای گرم
توسط خانه های هلال زنگی آباد و شهرک صنعتی کرمان انجام شد:

از ضدعفونی مدارس تا توزیع غذای گرم

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان کرمان از ضدعفونی مدارس و توزیع غذای گرم توسط خانه های هلال زنگی آباد و شهرک صنعتی خبر داد.